Login FormVytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 11 September 2012 06:13

 

OZNAMY - školský rok 2019/2020

 

DÔLEŽITÝ OZNAM

 

Prosíme rodičov o zrušenie trvalých príkazov mesačných rodičovských

poplatkov za MŠ (16€,30€,50€).

 

Oznámenie k príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov

V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou výskytom COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať  vo veci príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov:

  • Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín prijaté od rodičov/zákonných zástupcov za mesiac marec 2020 budú zúčtované a preplatky rodičov/zákonných zástupcov budú evidované do ďalšieho obdobia.
  • Výšku preplatku si môže rodič/zákonný zástupca overiť resp. zistiť u riaditeľky ŠJ   e-mailom na adrese: lubica.smatanova@banskabystrica.sk

 

  • Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín za nasledujúce mesiace, počnúc príspevkami mesiac apríl 2020, nebudú inkasované až do odvolania. V prípade prostriedkov prijatých na bankový účet materskej školy, budú tieto prostriedky vrátené zákonnému zástupcovi/rodičovi.
  • Príspevky na úhradu režijných nákladov za nasledujúce mesiace, počnúc príspevkami za mesiac apríl 2020, nebudú inkasované až do odvolania. V prípade prijatých prostriedkov na bankový účet materskej školy, budú tieto prostriedky vrátené zákonnému zástupcovi/rodičovi


Ďakujem.

riaditeľka MŠ Mgr. Erika Valašťanová

 

***

Školské poplatky sú až do odvolania pozastavené.

 

O zápisoch do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budeme informovať.

 

Viac informácii nájdete v priloženom linku tu

***

Milí naši rodičia,

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca do odvolania.

 

Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov do základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

 

 

Všetky pre Vás aktuálne informácie budú zverejňované na stránke Mesta B.B. stránke Ministerstva školstva, a tiež sa Vás budem snažiť včas informovať o zmenách, ktoré budú pre Vás dôležité.


Verím, že sú Vaše ratolesti zdravé a taktiež aj Vy a Vaše rodiny.


Prajem všetkým plné zdravie.


riaditeľka MŠ Mgr. Erika Valašťanová

 

***

DÔLEŽITÝ OZNAM

 

Vážení rodičia,

z dôvodu aktuálnej situácie Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ základných a materských škôl, dňom 13.03.2020 prerušuje dochádzku detí a žiakov do materských a základných škôl do odvolania.

Prosíme o sledovanie aktuálnej situácie na stránke MŠ a Mesta Banská Bystrica.

Mgr. Erika Valašťanová - riaditeľka MŠ


Preventívne opatrenia

Vážení rodičia,

 

chceme Vás uistiť, že tak, ako vždy, dodržiavame všetky dôležité hygienické predpisy. V súčasnosti vo zvýšenej miere dbáme na dodržiavanie všeobecných preventívnych ochranných opatreni proti COVID - 19 vírusu. Deti vyzývame, aby si pravidelne umývali ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd. Nedotýkali sa tváre a očí. Na umývanie je zabezpečená teplá voda a antibakteriálne mydlá. Odporúčame Vám, aby ste svojim deťom priniesli jednorázové utierky na utieranie rúk. Zároveň Vás chceme opätovne požiadať, aby ste deti s príznakmi akéhokoľvek ochorenia nedávali do MŠ. Ide nám o zdravie Vašich detí a zároveň nás všetkých.


Veríme, že spoločným úsilím a toleranciou prekonáme toto nepriaznivé obdobie.

Ďakujeme za ústretovosť a porozumenie.

Mgr. Erika Valašťanová - riaditeľka MŠ

 

***

MIKULÁŠSKA BESIEDKA

Dňa 4. 12. 2019 (v stredu) o 14.30 hod. príde navštíviť deti Mikuláš. Cena divadla: 3€.

***

DIVADLO - DVE ROZPRÁVKY NA BRUŠKU

Dňa 14.11. 2019 (v štvrtok) o 9.30 hod.

***

TECHNICKÉ DIELNE

Dňa 8. 11. 2019 (v piatok) o 10.00 hod. sa budú konať v ZŠ Podlavice Technické dielne. Zúčastňujú sa len predškoláci. Nezabudnite im pribaliť do ruksakov pitie a nejaké malé občerstvenie (ovocie, keksík).

***

KONÍKY

Dňa 6. 11. 2019 (v stredu) nás navštívia koníky. Cena: 3€.

***

JESENNÉ PRÁZDNINY

Dňa 30.10. - 31.10. 2019 bude prevádzka počas prázdnin znížená na jednu triedu.

***

JESENNÉ SLÁVNOSTI

img_2611_508 img_2617_508

***

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV (GDPR) nájdete tu

***

OZNAM

Pedagogický zamestnanec denne vykonáva evidenciu ranného filtra. Ak dieťa chýba v MŠ dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich dní, rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa predloží písomné vyhlásenie, nie staršie ako jeden deň, že dieťa nemalo prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie.


Ak dieťa javí známky ochorenia aj po neprítomnosti, kedy bolo doma liečené, učiteľ môže od rodiča žiadať písomné potvrdenie od lekára pre deti a dorast, že môže navštevovať MŠ.


Ďakujeme za rešpektovanie a dodržiavanie školského poriadku.

***

PREBERANIE DETÍ V MŠ

Dieťa od rodičov preberá v triede učiteľ, ktorý je zaň zodpovedný od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý ho v práci strieda. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže rodič splnomocniť aj svoje maloleté deti, nie mladšie ako 10 rokov alebo inú známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Rodič, alebo splnomocnený zástupca preberá za dieťa zodpovednosť od chvíle hneď ako ho preberie od učiteľa.

***

 

plavecky vycvik obrazok

 

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

Dňa 10. 10. 2019 (v štvrtok) od 10.00 hod.

***

JESENNÉ FOTENIE

Dňa 25. 9. 2019 (v stredu) o 8.00 hod nás príde fotiť pán J. Moravčík z Badína. Cena za sadu je 10€.

Nezabudnite si so sebou priniesť krásny úsmev :-)

***

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk sa bude vyučovať každú stredu. Deti budú rozdelené do dvoch skupín (začiatočník, pokročilý).

1.skupina bude mať vyučovanie od 14.15 - 14.45 hod.

2.skupina bude mať vyučovanie od 14.50 - 15.20 hod.

Prosíme rodičov, aby zapísali deti do 20. 9. 2019 na nástenke vo vstupnej chodbe.

***

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Dňa 4. 9. 2019 (v stredu) o 16.45 hod sa uskutoční plenárne ZRŠ. Prosíme rodičov o aktívnu účasť ohľadom nových informácií o stravovaní sa detí v materskej škole, nových organizačných pokynoch k zahájeniu školského roka 2019/2020, zloženia členov Rady školy.

***

DIEŤA DO MŠ POTREBUJE DONIESŤ:

 

- papuče na prezutie s pevnou podrážkou

- pyžamo

- oblečenie na pobyt v priestoroch materskej školy v závislosti na ročnom období

- oblečenie na pobyt vonku v závislosti na ročnom období

- pršiplášť

- gumáky

- veci na prezlečenie a náhradné spodné prádlo

- hygienické potreby:

4 ks toaletného papiera

10 ks hygienických vreckoviek

1 bal servítiek

1 bal vlhčených vreckoviek

tekuté mydlo

 

Prosíme rodičov, aby všetky veci označili menom, prípadne značkou dieťaťa.

***

Žiadame rodičov, aby z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia / zákon 355 / 2007 / nedávali do materskej školy HRAČKY. Prenášaním hračiek vzniká riziko ochorenia zdravia detí.

Materská škola je vybavená potrebným množstvom hračiek a didaktických pomôcok. Za stratu a poškodenie hračiek materská škola nezodpovedá. Nosenie a hľadanie nevhodných hračiek narúša organizáciu výchovno-vzdelávacích činností.

***

OZNAMY - školský rok 2018/2019

 

2% Z DANE - POĎAKOVANIE

ĎAKUJEME RODIČOM (priateľom, zamestnancom, známym aj neznámym), ktorí MŠ Buková 22 za rok 2018 venovali 2% z dane. Vyzbierali sme krásnu sumu ♥ 1368,57€ ♥

***

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI A NOCOVANIE V MŠ

Dňa 27. 6. 2019 v (štvrtok) bude v našej MŠ tradičná rozlúčka s predškolákmi.Vstupné na guláš: dospelý 2€, dieťa 1€. Pitný režim zabezpečujú sami rodičia. Svoju účasť nám, prosím, potvrdťe najneskôr do 25. 6. 2019, aby sme včas stihli zabezpečiť suroviny. Dodatočné prihlasovanie nie je možné. Prineste si vlastné misky a lyžice :-)

A POZOR! Pre odvážnych predškolákov, ktorí ostanú nocovať v škôlke, čaká pyžamová párty a hľadanie pokladu. Baterky alebo čelovky sú vítané :-D

***

OLYMPIÁDA NA ŠTIAVNIČKÁCH

Gratulujeme našim olympionikom, ktorí pre MŠ Buková 22 vybojovali dve medaily: Melánka zlatú v hode do diaľky a Filipko bronzovú v skoku do diaľky.

olympiadams 2019_2evka olympiadams 2019 upr

***

OZNAM

Riaditeľka MŠ oznamuje, že v dňoch od 3. 6. - 7. 6. 2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. bude vydávať rozhodnutia o prijatí pre deti: Sofinka P., Sárinka P., Maxík V., Emka M., Janka M., Izabelka S., Marko K., Viktorka H., Dávidko H. Ostatné zapísané deti žiaľ z kapacitných dôvodov nemohla prijať. Rozhodnutie o neprijatí bude posielať poštou. Ďakujeme za pochopenie :-)

***

KONÍKY

Dňa 24. 6. 2019 (v pondelok) k nám opäť pricválajú koníky :-) Vstupné: 3€

***

OTVORENÁ HODINA ANGLICKÉHO JAZYKA

Dňa 19. 6. 2019 (v stredu) sa  uskutoční pre rodičov otvorená hodina AJ.

1. skupina: 15.00 hod. - 15.30 hod.

2. skupina: 15.30 hod. - 16.00 hod.

***

DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

Dňa 12. 6. 2019 (v stredu) sa bude konať olympiáda na veľkom štadióne na Štiavničkách. Olympiády sa zúčastnia deti, ktoré postúpili zo školského kola detskej športovej olympiády. Postupujúci sú: Melánka M., Elis V., Filip F., Ondrej B.

***

DIVADLO NATRAKY - AKO NAMAĽOVAŤ DÚHU

Dňa 10. 6. 2019 (v pondelok) nás navštívi obľúbené divadlo NATRAKY. Vstupné: 3€

***

VYSTÚPENIE "PO NÁBREŽÍ KONÍK BEŽÍ"

Dňa 8. 6. 2019 (v sobotu) vystúpia deti z mandarínkovej triedy.

***

FOTENIE Č.2

Dňa 4. 6. 2019 (v utorok) sa opäť fotíme. Budú sa fotiť detičky, ktoré sa nemohli zúčastniť prvého fotenia :-)

***

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ V MŠ

Dňa 3. 6. 2019 (v pondelok) bude v našej MŠ zábavné dopoludnie s prekvapením. Deti prosíme obliecť športovo :-)

***

FESTIVAL ZEME

Dňa 30. 5. 2019 (vo štvrtok) sa budú konať sprievodné enviroakcie v Mestskom parku v rámci Festivalu Zeme. Z MŠ odchádzame o 8.40 hod. a vraciame sa okolo 12.00 hod. Viac info v MŠ na nástenke :-). Pre nepriazeň počasia bola akcia zrušená.

***

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY

Dňa 29. 5. 2019 (v stredu) sa uskutoční školské kolo olympiády. Štyria najlepší postúpia do detskej olympiády na štadióne. Nezabudnite deti obliecť športovo :-)

***

ŠKOLSKÝ VÝLET

Dňa 27. 5. 2019 (v pondelok) navštívime Park pod Borovicou, Trnavá Hora. Odchod z MŠ je o 8.00 hod. a návrat cca o 12.30 hod. Vstup do areálu a vozenie na poníkoch: 4€.

***

FOTENIE

Dňa 20. 5. 2019 (v pondelok) o 8.00 hod. sa budeme fotiť. Opäť príde p. Moravčík z Badína. Cena za sadu je 10€ a fotenie je nezáväzné :-)

***

DEŇ MATIEK

Dňa 13. 5. 2019 (v pondelok) o 16.45 hod Vás pozývame, milé mamičky, na besiedku, ktorá bude špeciálne venovaná Vám pri príležitosti Dňa matiek :-)

***

PLAVECKÝ KURZ

Od 13. 5.  - 17. 5. 2019 organizujeme v spolupráci s Banskobystrickým športovým klubom (BSC) intenzívny plavecký kurz, zodpovedný p. Jozef Adam. Rodič zabezpečí: plavky, uterák, plavecké okuliare, čiapku (dievčatá), vhodnú obuv na prezutie k bazénu, pitný režim (čistú vodu) a potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa plaveckého kurzu.

***

2% z daní

Milí rodičia, starí rodičia, uvažovali ste nad tým, komu darujete tohto roku 2% z Vašich daní? Ak ešte nie, boli by sme veľmi radi, keby ste ich venovali našej MŠ. Viac informácii nájdete tu. Ale nezabudnite, dôležité sú pre nás KÓPIE vyhlásení alebo KÓPIE daňových priznaní (stačí strana, kde sa nachádzajú údaje o prijímateľovi 2%). Vopred ďakujeme :-)

***

DUPKAJÚ NOŽIČKY

Dňa 30. 4. 2019 (v utorok) o 9.00 budú v Robotníckom dome dupkať nožičky na ľudovú nôtu. Vystupújú chlapci a dievčatá z mandarínkovej triedy. Odchod z MŠ je o 7.45 hod. Tak určite nezaspite :-D (viac info nájdete v škôlke na nástenke).

***

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Dňa 25. 4. 2019 (v štvrtok) sa uskutoční zápis do Materskej školy. Podmienky a priority prijímania nájdete tu. Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete tu.

***

DIVADLO PRÍBEH - CESTA OKOLO SVETA

Dňa 24. 4. 2019 (v stredu) nás navštívi Divadlo Príbeh. Vstupné: 3€

***

FESTIVAL PÓDIOVÝCH SKLADIEB

Dňa 17. 4. 2019 (v stredu) sa o 9.00 bude konať Festival pódiových skladieb, na ktorom sa zúčastnia šikovné dievčatá z mandarínkovej triedy :-)

***

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 16. 4. 2019 (v utorok) sa od 9.00 do 10.00 hod. uskutoční Deň otvorených dverí pre budúcich škôlkárov.

***

TVORIVÉ DIELNE - THURZOV DOM

Dňa 15. 4. 2019 (v pondelok) navštívime s predškolákmi Thurzov dom. Vstupné je 1€ a dve vyfúknuté vajíčka :-).

***

TVORIVÉ DIELNE - VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO

Dňa 11. 4. 2019 (v štvrtok) od 15.00 do 16.00 hod. sa bude konať spoločné maľovanie vajíčok za účasti rodičov, starých rodičov. Nezabudnite si priniesť vyfúknuté vajíčka a skvelé nápady :-D

***

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ

Dňa 15. 3. 2019 (v piatok) pôjdeme so všetkými deťmi do BDNR na divadelné predstavenie Kocúr v čižmách. Odchod z MŠ je už o 8.15 hod.. Na spachtošov nečakáme :-) !!!!!!!

***

ZAHRAJME SA NA ŠKOLU

Dňa 13. 3. 2019 (v stredu) pôjdeme s predškolákmi do ZŠ Podlavice. Odchod z MŠ je o 14.00 hod., rodičia si deti v ZŠ preberú najneskôr o 16.45 hod.. Každý predškolák by mal mať pripravený batoh, do ktorého si zoberie papuče na prezutie.

***

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

 

tento rok organizujeme dňa 13. 2. 2019 v dopoludňajších hodinách v spolupráci s p. Urbašíkovou, ktorá zabezpečí divadelné predstavenie, hudbu a súťaže. Vstupné: 3 €/dieťa

Prosíme rodičov, aby deti do MŠ nepriviedli v maskách, do kostýmov im budeme pomáhať po desiate. ĎAKUJEME

***

LYŽIARSKY KURZ

organizujeme s lyžiarskou školou LYŽIARIK v termíne

21. - 25. 1. 2019

Podrobné pokyny rodičia dostali v písomnej forme. Žiadame rešpektovať nariadenie Školského úradu v Banskej Bystrici: predložiť potvrdenie od lekára, bez ktorého sa dieťa kurzu nezúčastní.

Ďakujeme :-)

***

MIKULÁŠ

odložil návštevu v našej MŠ z dôvodu výmeny okien, maľovania a veľkého neporiadku!!! Navštívi nás až 17. 12. 2018 v dopoludňajších hodinách, kedy by už malo byť všetko upratané................ Smile.

***

ROZPRÁVKOVÁ ANGLIČTINA

Počas výmeny okien a maľovania (28. 11. a 5. 12. 2018) sa neuskutoční Rozprávková angličtina, o náhradných termínoch Vás budeme včas informovať.

***

1. náhradný termín: 14. 12. 2018. Ďalšia hodina bude postupne nahradená v januári tým spôsobom, že sa 2 x predĺži bežná rozprávková angličtina o 15 minút.

***

ZIMNÉ PRÁZDNINY

Počas zimných prázdnin od 24. 12. 2018 do 4. 1. 2019 bude prerušená prevádzka MŠ Buková 22. Rodičia, ktorí nevyhnutne potrebujú náhradnú MŠ budú mať k dispozícii MŠ Družby. Vzor žiadosti o náhradnú MŠ poskytne rodičom na požiadanie riaditeľka MŠ Buková 22 do 5. 12. 2018.

Prevádzka MŠ po zimných prázdninách bude pokračovať 7. 1. 2019.

***

DIVADLO "DÚHA" ZRUŠENÉ!!!!!!!!!!!!!

nás navštívi 20. 11. 2018 s predstavením "Katkine výmysly". Vstupné: 3 €

***

OZNAM, PROSBA

VÝMENA OKIEN, MAĽOVANIE

Milí rodičia, neuveriteľné sa stáva skutočnosťou!!!! Blíži sa výmena okien a maľovanie v celej budove MŠ (predpokladaný termín od 26. 11. do 11. 12. 2018), preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu a pomoc:

Ø p. Deák prejavil ochotu pri čistení átria, s motorovou pílou odstráni náletové dreviny. Uvítame pomoc aj ostatných oteckov a tiež pomoc pri otáčaní, presúvaní ťažkého nábytku...

Ø aby všetko prebehlo v čo najkratšom čase záleží aj od pomoci mamičiek pri upratovaní (podľa potreby budeme oznamovať len na webovej stránke MŠ

Ø veľmi oceníme ochotu mamičiek na materskej dovolenke alebo tých mamičiek, ktoré pracujú z domu, aby si počas rekonštrukcie nechali deti doma. Bude to v prospech VŠETKÝCH detí, pretože prevádzka MŠ nebude prerušená, iba obmedzená na jednu triedu. Zároveň pripomínam rodičom, že v zmysle Školského poriadku MŠ má rodič právo na odpustenie mesačného poplatku, ak dieťa nenavštevuje MŠ 30 po sebe nasledujúcich dní, musí však túto skutočnosť oznámiť učiteľke/riaditeľke MŠ najneskôr 3 dni vopred.

Ø Pokiaľ sa rozhodnete nechať deti doma počas rekonštrukcie, prosíme oznámiť nám to osobne, telefonicky alebo SMS-kou (zoznam detí na prihlasovanie/odhlasovanie nebudeme zverejňovať na nástenke...)

Ø Pokiaľ máte záujem o Mikuláša v našej škôlke, sledujte webovú stránku... Určite nás nenavštívi 6. 12. .....

 

Vopred všetkým ďakujeme za pochopenie, trpezlivosť, pomoc, spoluprácu, ochotu.......!!!!!!!

***

J E S E N N É   S L Á V N O S T I

Pozývame všetky naše a aj bývalé deti a ich rodičov na tradičné jesenné slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 26. 10. 2018 (v piatok) o 16.30 hod.. Vstupné: jedlé dary prírody a z nich pripravené rôzne dobroty... Tešíme sa na spoločné stretnutie!!!

***

TVORIVÉ DIELNE

pre deti a ich rodičov sa uskutočnia 25. 10. 2018 (vo štvrtok), aby sme si mohli vyzdobiť priestory na blížiace sa JESENNÉ SLÁVNOSTI. Uvítame, keď rodičia prinesú tekvice na vyrezávanie svetlonosov, prípadne rôzne druhy prírodnín. Tesíme sa na spoločné tvorenie :-) !!!

***

Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin

 

V týždni od 29.10.2018 do 2.11.2018 sa nachádzujú štátne sviatky a tiež jesenné prázdniny. Z uvedených dôvodov bude prevádzka MŠ počas týchto dní nasledovná:

 

PONDELOK 29. 10. 2018: bežný pracovný deň, prevádzka na dve triedy

UTOROK 30. 10. 2018: štátny sviatok, MŠ zatvorená

STREDA 31. 10. 2018: jesenné prázdniny, prevádzka MŠ na jednu triedu

ŠTVRTOK 1. 11. 2018: Pamiatka všetkých svätých, MŠ zatvorená

PIATOK 2. 11. 2018: jesenné prázdniny, prevádzka MŠ na jednu triedu

 

Prosíme rodičov, aby do 23. 10. 2018 prihlásili/odhlásili svoje deti na dochádzku do MŠ. Ďakujeme :-)

***

Havko a Mňauka

divadelné predstavenie 23. 10. 2018 (v utorok), vstupné: 3 €

***

KONÍKY Z KONÍČKOVA

nás navštívia v pondelok 1. 10. 2018. Vstupné: 3 €

***

FOTENIE

Dňa 9. 10. 2018 (v utorok) o 8.00 hod. sa budú deti fotiť. Rodičia na stretnutí navrhli spoluprácu s Foto Moravčík z Badína. Veríme, že sa Vám fotky budú páčiť. V prípade nespokojnosti sadu fotiek nemusíte prevziať. Cena: 10 € za sadu

***

PLAVECKÝ KURZ

17. - 21. 9. 2018

Organizujeme v spolupráci s Banskobystrickým športovým klubom (BSC), zodpovedný p. Jozef Adam.

Rodič zabezpečí: plavky, uterák, plavecké okuliare, čiapku (dievčatá), vhodnú obuv na prezutie k bazénu, pitný režim (čistú vodu) a potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa plaveckého kurzu.

Odchod z MŠ 1. skupina: o 7.45 hod., 2. skupina 9.45 hod.

***

 

ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE

Dňa 11. 9. 2018 (v utorok) o 10.00 hod. sa v MŠ v spolupráci s TC Baseline uskutoční športové dopoludnie pre 4 - 6 ročné deti.

***

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Dňa 4. 9. 2018 o 16.30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie, na ktorom je nevyhnutná účasť väčšiny rodičov, pretože sa o. i. budú voliť noví členovia do Rady školy pri MŠ Buková 22. Prosíme, aby ste si zabezpečili účasť bez detí.

***

 

OZNAMY - školský rok 2017/2018

 

PRERUŠENÁ PREVÁDZKA MŠ

V dňoch 30. a 31. 8. 2018 bude z organizačných dôvodov prerušená prevádzka MŠ.

***

OZNAM

pre našich budúcich škôlkárov

V priebehu mesiaca august počas pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a v čase od 15.30 hod. do 16.30 hod.  je možné navštíviť našu materskú školu a zoznámiť tak dieťa s personálom, s prostredím, s budúcimi kamarátmi... Potrebné je priniesť papučky na prezutie.

Školský rok začína 3. 9. 2018 (v pondelok).

Rodičia deti do MŠ privádzajú od 6.30 hod. do 8.30 hod.. Po 8.30 hod. je vchod MŠ z bezpečnostných dôvodov uzavretý.

Rodič je pre dieťa povinný zabezpečiť: papučky, pyžamko, náhradné oblečenie do skrinky v prípade "nehody" a hygienické potreby na 1. polrok 2018/2019 (1l tekutého mydla, 4 ks toaletného papiera, hygienické vreckovky, zubnú pastu a zubnú kefku)

***

PLAVECKÝ KURZ

organizujeme v spolupráci s Banskobystrickým športovým klubom v termine

od 13. - 19. 6. 2018.

Rodič pre svoje dieťa je povinný zabezpečiť:

plavky, uterák, plávaciu čiapku (dievčatá), šlapky, plavecké okuliare a potvrdenie od lekára, že dieťa je spôsobilé zúčastniť sa kurzu.

***

 

 

 

 

Posledná zmena ( Streda, 01 Apríl 2020 12:21 )